Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: jednoosobowa działalność gospodarcza a przepisy RODO

Jednoosobowa działalność gospodarcza a przepisy RODO

Zagadnienie wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych należy rozważyć w kontekście ochrony i uprawnień przedsiębiorcy jako osoby fizycznej wynikających z rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze sprost.) – dalej RODO, ale także jego obowiązków jako administratora przetwarzanych danych. Przedsiębiorca, nawet jeżeli nie przetwarza w związku ze swoją jednoosobową działalnością gospodarczą zbyt wielu danych osobowych, musi zapewnić zgodność przetwarzania z przepisami RODO. Niewielka skala działalności czy niewielka skala przetwarzania nie będzie stanowiła wyjątku od konieczności wdrożenia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej ochrony danych. Czasami przedsiębiorcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?