Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: dokumentacja ochrony danych zgodna z RODO - zadania IOD-a

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: dokumentacja ochrony danych zgodna z RODO - zadania IOD-a

Okiem IOD-a: dokumentacja ochrony danych zgodna z RODO - zadania IOD-a

Pomimo, że minął ponad rok od bezwzględnego stosowania przepisów rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, nadal wiele kwestii związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych budzi wątpliwości. Z jednej strony przyczyną jest innowacyjne podejście RODO do zagadnienia zapewnienia rozliczalności danych osobowych poprzez dostosowywanie środków ochrony do analizy ryzyka. Z drugiej strony administratorzy przetwarzający dane osobowe w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości czekali aż do stycznia tego roku na uchwalenie ustawy regulującej prawidłowe zasady przetwarzania tych danych. Po trzecie prawie po roku od bezwzględnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX