Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej

W związku ze stanem epidemii w Polsce wielu przedsiębiorców, ale także ich rodziny, zostali zmuszeni do pracy zdalnej. W Internecie pojawiło się sporo poradników dotyczących organizowania pracy zdalnej, w większości odnoszą się do tych samych problemów, czyli zorganizowania miejsca pracy i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń. Nie chciałabym powtarzać najpopularniejszych zaleceń, a skupić się na problemach, z którymi spotkałam się w praktyce w związku z pierwszymi tygodniami pracy zdalnej i tym, jakie moim zdaniem można wprowadzić rozwiązania . Warto także podkreślić, że ten szczególny czas może być okazją do zrewidowania dotychczasowych procedur zapewniania ciągłości działania, ich poprawienia, a także aktualizacji. Nowe wyzwania powinny także skłaniać inspektorów ochrony danych do wspierania administratorów poprzez proponowanie odpowiednich procedur postępowania, mających na celu rozwiązywanie bieżących problemów. Moim zdaniem ze względu na to, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a przepisy i wytyczne zmieniają się właściwie z dnia na dzień, najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie prostych procedur, które składają się nawet z kliku zdań lub punktów. Uważam też, że wdrażanie na tym etapie nowej i bardzo rozbudowanej polityki zawierającej zbiór zasad pracy zdalnej i zapewnienia ciągłości działania, może być nieskuteczne, gdyż potrzebne są szybkie i proste rozwiązania, odpowiadające dynamice zmian. Natomiast na pewno, gdy zakończy się czas epidemii i sposób świadczenia pracy wróci do normy, należy stworzone procedury i zasady uporządkować w jedną, spójną politykę, która będzie odpowiedzią na przyszłe wyzwania. Warto także podkreślić, że IOD nie będzie w stanie rozwiązać większości problemów, z którymi borykają się obecnie administratorzy danych, ponieważ pełni on funkcję doradczą i skupia się głównie na tym, w jaki sposób dane osobowe powinny być przetwarzane, podczas gdy to administrator musi zapewnić odpowiednie środki do właściwego przetwarzania danych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX