Ograniczenie możliwości przerwania i zawieszenia przedawnienia - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Ograniczenie możliwości przerwania i zawieszenia przedawnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2015 r.
Autor:

Ograniczenie możliwości przerwania i zawieszenia przedawnienia

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt nowelizacji ustawy o Ordynacji podatkowej zakłada konieczność zwiększenia pewności co do zaistnienia przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez uporządkowanie przesłanek przerywających bądź zawieszających bieg terminu przedawnienia. Planowane zmiany weszłyby w życie od 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX