Sobczak Michalina, Ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich u dodatkowego pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich u dodatkowego pracodawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada swobody zatrudnienia. Gwarantują ją art. 65 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. Regulacje te zapewniają każdemu wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawo do swobodnie wybranej pracy oraz zakaz zabraniania wykonywania zawodu. Od zasady tej mogą jednak istnieć wyjątki. Muszą one jednak wynikać z przepisów o randze ustawowej. Jednym z nich na gruncie obecnie obowiązujących przepisów są ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich u dodatkowego pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX