Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Ograniczenia w wystawianiu recept przez lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Ograniczenia w wystawianiu recept przez lekarzy

1.Wstęp

Dyskusja dotycząca zasad przepisywania recept, w tym obowiązku zbadania pacjenta przed jej wystawieniem, toczy się od lat. Podstawowe pytanie nie sprowadza się do kwestii, czy lekarz podejmujący decyzję terapeutyczną o zastosowaniu farmakoterapii musi tę decyzję poprzedzić realizacją czynności diagnostycznych, chociażby najprostszego badania pacjenta. Dylemat dotyczy zagadnienia częstotliwości i formy tego badania. Z obecnie funkcjonujących rozwiązań można wymienić możliwość wystawiania recept na dłuższe okresy czasu, nawet do roku, przepisywania w określonych warunkach recept na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty pacjenta u lekarza, jak też prowadzenie teleporad. Są to rozwiązania zmierzające z jednej strony do zapewnienia pacjentowi bezpiecznej i niezbędnej mu farmakoterapii, a z drugiej – do zapewnienia mu do niej prawidłowego dostępu.

Wyrazem maksymalizacji mechanizmu zorientowanego na ułatwienie dostępności do leków jest patologiczne zjawisko tzw. receptomatów, za pomocą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX