Ograniczenia dotyczące przemieszczania oraz zgromadzeń związane z epidemią koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii notarialnych - OpenLEX

Marquardt Piotr, Ograniczenia dotyczące przemieszczania oraz zgromadzeń związane z epidemią koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii notarialnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Ograniczenia dotyczące przemieszczania oraz zgromadzeń związane z epidemią koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii notarialnych

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24.03.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – dalej z.r.o.s.e. – wprowadzono z dniem następnym bardzo daleko idące ograniczenia w poruszaniu się oraz gromadzeniu osób na terytorium RP. Zmieniono tym samym w sposób istotny wydane kilka dni wcześniej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – dalej r.o.s.e. W przeciwieństwie do samego stanu epidemii, który obowiązuje na czas nieokreślony (tj. od 20.03.2020 r. do odwołania), ograniczenia w zakresie poruszania się oraz zgromadzeń obowiązują na czas określony, tj. do 11.04.2020 r., należy się jednak spodziewać, że zostaną one wydłużone. Na wstępie należy zdecydowanie podkreślić, że oba powyższe rozporządzenia powinny być czytane oraz interpretowane łącznie, ponieważ dopiero wtedy możemy uzyskać klarowny obraz praw i obowiązków wynikających ze stanu epidemii, w jakim od 20 marca znajduje się całe terytorium RP. Podobnie jak w przypadku rozporządzenia z 20.03.2020 r., rozporządzenie z 24.03.2020 r. nie odnosi się expressis verbis do notariuszy, operując jedynie kategoriami ogólnymi. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie o wpływ na funkcjonowanie kancelarii notarialnych ograniczeń dotyczących przemieszczania się oraz zgromadzeń w oparciu o dane, jakimi dysponujemy na dzień 27.03.2020 r., z tym zastrzeżeniem, że sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy w związku z epidemią, nie tylko nie znajduje precedensu, lecz także posiada niezwykłą dynamikę, skutkującą praktyczną niemożliwością przewidzenia dalszego rozwoju wydarzeń, zwłaszcza w sferze prawnej, nawet w dość krótkiej perspektywie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX