Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ogólne reguły kontroli zamówień publicznych w nowym PZP

Komentarz dotyczy ogólnych reguł kontroli udzielania zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Autor omawia cel nowej regulacji i jej zakres podmiotowy, przedmiotowy zakres kontroli, a także czynności na etapie przygotowania kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?