Gabriel-Węglowski Michał, Ogólna metodyka śledcza w sprawach o błędy medyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ogólna metodyka śledcza w sprawach o błędy medyczne

Przebieg śledztw w sprawach o tzw. błędy medyczne ma charakter schematyczny, jeżeli jego przedmiotem jest ustalenie, czy w przebiegu diagnostyki, terapii, opieki położniczej lub ewentualnie opieki pielęgniarskiej albo rehabilitacji danego pacjenta doszło do konkretnych błędów. Takiemu postępowaniu poświęcony jest niżej zamieszczony schemat z uwagami.

Bardziej zróżnicowany, odmienny i zindywidualizowany tok może mieć postępowanie dotyczące innych zagadnień okołomedycznych, zwłaszcza związanych z działalnością placówek ochrony zdrowia, na przykład powiązanych z tzw. błędami w organizacji. Nie wyklucza to jednak przyjęcia, że zachowanie niektórych elementów poniższej metodyki może, a nawet musi być konieczne.

SCHEMAT DZIAŁAŃ

I.

1) Uporządkowanie dokumentów

a) kwerenda akt głównych sprawy

b) utworzenie załączników (adresowy; dokumenty medyczne wraz z kartą ewidencyjną dostępu, ewentualnie inne – także w późniejszym czasie)

2) Zarządzenie o odstąpieniu od anonimizacji danych co do miejsca pracy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX