Oferta w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Oferta w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Oferta w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W postępowaniach unijnych obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie oferty w formie elektronicznej. Wymóg kwalifikowanej formy elektronicznej został zawężony do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ. Do jej zachowania za wystarczające należy uznać złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX