Oferta produktów bankowych dla obywateli Ukrainy - OpenLEX

Nowakowski Michał, Oferta produktów bankowych dla obywateli Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Oferta produktów bankowych dla obywateli Ukrainy

Na początku marca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała bardzo ważny komunikat dot. stanowiska w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy , co ma związek z konfliktem na Ukrainie i napływem imigrantów zza wschodniej granicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do usług bankowych jest szczególnie ważny dla normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a jest to istotne wobec faktu, że Ukraina nie należy ani do Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Komunikat KNF jest konsekwencją wystosowania przez Urząd KNF do Prezesów Zarządów Banków w Polsce stanowiska w tej sprawie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nie tylko przybliżenie zagadnień poruszonych w komunikacie, ale także ich materii od strony prawno-regulacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX