Oferta - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Oferta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Oferta

Komentarz prezentuje jeden ze sposobów zawarcia umowy – ofertę i jej przyjęcie. Autorka podaje definicję oferty. Komentarz prezentuje, kiedy i gdzie umowę należy uznać za zawartą w tym trybie. Tekst przedstawia sposoby złożenia oferty oraz jej przyjęcie, a także konsekwencje złożenia oferty ze zmianami, w zależności od rodzaju kontrahentów. Autorka przedstawia także uwagi na temat odwołania oferty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX