Wesołowska Agnieszka, Odwrotne obciążenie w podatku VAT dla energii, gazu oraz praw do emisji CO2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Odwrotne obciążenie w podatku VAT dla energii, gazu oraz praw do emisji CO2

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku, na mocy art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, do krajowego porządku prawnego wprowadzony został mechanizm odwrotnego obciążenia na lokalnym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw do emisji CO2. Rozwiązanie to, stanowi przełomowy powrót do odwrotnego obciążenia w krajowym obrocie, czyli do mechanizmu, który został uchylony z początkiem listopada 2019 roku. Wtedy to uznano, że mechanizm ten nie jest wystarczającym środkiem w zwalczaniu oszustw natury podatkowej, i w konsekwencji zdecydowani się na zastąpienie tej instytucji obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (ang. split payment). Wprowadzenie na określony czas obowiązywania omawianego mechanizmu, w stosunku do transakcji rynku regulowanego, dokonywanych tylko przez określoną grupę podmiotów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, dotkniętego kryzysem spowodowanym okresem pandemicznym oraz wojną w Ukrainie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX