Lewandowski Tomasz, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarz praktyczny omawia instytucję odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

W publikacji omówiono istotę instytucji odwołania oraz przysługujące obywatelowi prawo do wniesienia odwołania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy