Jurczewska Marzena, Odwołanie pracownika z urlopu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Odwołanie pracownika z urlopu

W komentarzu omówiono okoliczności, w jakich pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, obowiązki pracownika w razie odwołania go z urlopu, sposób powiadamia pracownika o konieczności powrotu do pracy, obowiązki odwołanego pracownika, stosowane kryteria słuszności odwołania, obowiązek zwrotu kosztów przerwanego urlopu, sposób ustalenia nowego terminu urlopu oraz sytuację, gdy pracownik chce wrócić do pracy przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX