Koralewski Michał, Odwieszenie terminów procesowych w tarczy 3.0 – konsekwencje prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odwieszenie terminów procesowych w tarczy 3.0 – konsekwencje prawne

Po niespełna dwóch miesiącach od zawieszenia terminów procesowych, ustawodawca postanowił o wznowieniu ich biegu. Niemniej, uczynił to w sposób, który równie duże wątpliwości interpretacyjne, jak sam moment ich zawieszenia. Konieczne jest zatem szczegółowe omówienie przedmiotowego zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX