Odszkodowanie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy powodującej ograniczenie w korzystaniu z innej nieruchomości - OpenLEX

Sługocka Martyna, Odszkodowanie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy powodującej ograniczenie w korzystaniu z innej nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowanie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy powodującej ograniczenie w korzystaniu z innej nieruchomości

Wolą prawodawcy jest to, aby teren całego kraju został pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które precyzyjnie określałaby jakiego rodzaju inwestycje mogą być realizowane na danym terenie. Regulacje te powinny także uwzględniać wpływ nowej zabudowy na tereny sąsiednie. Jednak w praktyce znaczna część inwestycji realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, które wprawdzie określają parametry inwestycji, ale nie odnoszą się do jej wpływu na możliwość korzystania z sąsiednich nieruchomości. W komentarzu wyjaśniono w jaki sposób można dochodzić swoich roszczeń w sytuacji, kiedy dla sąsiedniej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, której treść powoduje ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX