Kostrzewa Piotr, Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, roszczenia cywilne w związku z wypadkiem przy pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu w orzecznictwie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, roszczenia cywilne w związku z wypadkiem przy pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu w orzecznictwie

Pracownik w okresie od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia pracownikowi ochronę przed ryzykami związanymi z wypadkiem przy pracy oraz chorobą zawodową. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze, bez względu na okoliczności towarzyszące wypadkowi przy pracy, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Wystąpienie bowiem negatywnie ocenionych przez ustawodawcę okoliczności pozbawia pracownika prawo do tych świadczeń. Jedną z takich okoliczności jest stan nietrzeźwości pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy. Stan nietrzeźwości poszkodowanego pracownika może również mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez niego uzupełniających roszczeń cywilnych od pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX