Kozłowska Małgorzata, Odszkodowanie a składki na ubezpieczenia społeczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 1989 r.
Autor:

Odszkodowanie a składki na ubezpieczenia społeczne

Odszkodowania, które są wypłacane pracownikom w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast podatek dochodowy będzie należny w zależności od tego, na jakiej podstawie odszkodowanie zostało wypłacone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX