Odszkodowania wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów pracodawcy - OpenLEX

Mazur Grzegorz, Odszkodowania wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowania wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych często są zobowiązani do wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika lub byłego pracownika. Obowiązek ten wynika na ogół albo z przepisów prawa (w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy) albo z wyroku sądowego (np. wypadek przy pracy). W niektórych przypadkach może również wynikać ze szczególnej umowy łączącej strony. Z wypłatą odszkodowania dla pracodawcy - podatnika podatku dochodowego - wiążą się również skutki podatkowe. Opracowanie ma na celu przybliżenie tej problematyki, wskazanie wątpliwości, które dotyczą zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX