Gawroński Tomasz, Odszkodowania w związku z uchwaleniem planu miejscowego - nowe zasady

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowania w związku z uchwaleniem planu miejscowego - nowe zasady

Celem komentarza jest omówienie nowelizacji art. 87 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 stycznia 2023 r. dotyczącej sposobu ustalania odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp na obszarach, w których nie została zachowana ciągłość planistyczna. W zakresie dochodzenia odszkodowania, nowelizacja zrównała sytuację prawną właścicieli nieruchomości na obszarach, w których zaistniała luka planistyczna względem właścicieli nieruchomości objętych ciągłością planistyczną. Omówiono również nieścisłość, którą wprowadza nowe brzmienie art. 87 ust. 3a i ust. 3b ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX