Ziółkowski Paweł, Odszkodowania a przychody ze stosunku pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Odszkodowania a przychody ze stosunku pracy

W związku ze stosunkiem pracy pracownik otrzymuje różnego rodzaju świadczenia. Jednym z takich świadczeń są odszkodowania. Odszkodowania, jak i odprawy wypłacone w związku ze stosunkiem pracy stanowią przychód, co nie oznacza jeszcze, że należy odprowadzać od niego podatek dochodowy i składki ubezpieczenia społecznego. Poszczególne świadczenia mogą bowiem korzystać ze zwolnień podatkowych i wyłączeń z podstawy wymiaru składek ubezpieczenia społecznego. W komentarzu przedstawiono konstrukcję i przesłanki wypłaty różnych rodzajów odszkodowań i odpraw. Klasyfikując odszkodowania i odprawy jako przychód ze stosunku pracy, określono które z nich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX