Ostasiewicz Anna, Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej

Komentarz stanowi omówienie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, opisuje przypadki, w których można ubiegać się o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw oraz wskazuje organy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków w sprawie odstępstw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX