Kohutek Konrad, Urban-Theocharakis Małgorzata, Odstąpienie od umowy leasingu na skutek ogłoszenia upadłości leasingobiorcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Odstąpienie od umowy leasingu na skutek ogłoszenia upadłości leasingobiorcy

Komentarz prezentuje zagadnienie odstąpienia przez syndyka od umowy leasingu na skutek ogłoszenia upadłości leasingobiorcy. Świadczenie usług leasingu należy do częstych praktyk stosowanych przez bank. Prawo upadłościowe zawiera uregulowania dotyczące wpływu na umowę leasingu ogłoszenia upadłości jednej ze stron tej umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX