Waślicki Tadeusz, Odsetki stanowiące koszty finansowe w księgach rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odsetki stanowiące koszty finansowe w księgach rachunkowych

Dłużnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty odsetek, zalicza je do kosztów finansowych. W niniejszym komentarzu omówione zostały przypadki powstawania odsetek stanowiących koszty, zasady ich ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym, a także zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Rozważania na te tematy zilustrowane zostały przykładami liczbowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX