Jurkowska-Zeidler Anna, Odróżnienie swobody świadczenia usług od innych swobód jednolitego rynku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odróżnienie swobody świadczenia usług od innych swobód jednolitego rynku

Pełny dostęp do jednolitego rynku usług finansowych rozważany jest w Unii Europejskiej na dwóch płaszczyznach: swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej jako element rynku wewnętrznego jest bowiem oparty na fundamentalnych swobodach przepływu usług i kapitału oraz swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Trybunał Sprawiedliwości podkreśla odrębny zakres zastosowania regulacji odnoszących się do ściśle powiązanych ze sobą swobód. Niemniej jednak w kontekście procesów zachodzących na europejskim rynku finansowym w odniesieniu do działalności instytucji kredytowych granice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przedsiębiorczości i swobodą przepływu kapitału mogą być w praktyce trudne do wytyczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX