Niedźwiedzka Małgorzata, Odprawa pośmiertna - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odprawa pośmiertna - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy – Kodeks pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX