Odprawa pośmiertna - OpenLEX

Kukla Paweł, Odprawa pośmiertna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Odprawa pośmiertna

Zwięzłe omówienie zagadnienia odprawy pośmiertnej. Autor zwraca uwagę na kontrowersyjny charakter prawny odprawy pośmiertnej w kontekście stosunku pracy i przywołuje orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii. Omawia przesłanki otrzymania odprawy pośmiertnej, pod pewnymi warunkami również po ustaniu zatrudnienia zmarłego i wymienia podmioty uprawnione do jej otrzymania. Komentarz zawiera informację o odstępstwach od reguły dotyczącej wysokości odprawy pośmiertnej, uzależniającej tę kwotę od stażu pracy u danego pracodawcy. Wymienione zostały przypadki, w których rodzinie zmarłego pracownika nie przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX