Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Problematyka odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uregulowana została w rozdziale 10 ustawy – Prawo budowlane, tj. w art. 95–101. Jest to odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, która jest niezależna od odpowiedzialności dyscyplinarnej uregulowanej w art. 45–56 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.) oraz od odpowiedzialności karnej lub cywilnej regulowanej odrębnymi przepisami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację