Liszewska Agnieszka, Odpowiedzialność zawodowa a odpowiedzialność karna lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Odpowiedzialność zawodowa a odpowiedzialność karna lekarzy

Niniejszy komentarz przedstawia relacje i zależności występujące pomiędzy odpowiedzialnością zawodową a odpowiedzialnością karną lekarza w sytuacji popełnienia przestępstwa. Zdefiniowano pojęcie przestępstwa oraz przewinienia zawodowego a także porównano przesłanki odpowiedzialności za oba zachowania. Określono również sposób oznaczenia sankcji orzekanych za popełnienie przestępstwa oraz przewinienia zawodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX