Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Odpowiedzialność za zobowiązania i dochodzenie zapłaty w spółce cywilnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Odpowiedzialność za zobowiązania i dochodzenie zapłaty w spółce cywilnej

Niniejszy komentarz poświęcony jest analizie podstawowych zasad odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w ramach prowadzenia działalności spółki cywilnej. Autor opisuje zasady ogólne odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania. Zasady odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne (np. podatki, ZUS). Dalej, wskazano na reguły związane z dochodzeniem zapłaty od wspólników na etapie postępowania sądowego, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności również egzekucji komorniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX