Odpowiedzialność za szkolne imprezy - OpenLEX

Łyszczarz Michał, Odpowiedzialność za szkolne imprezy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność za szkolne imprezy

Rodzajów imprez organizowanych zarówno przez szkołę, jak i podmioty zewnętrzne na terenie szkoły czy też poza nim jest bardzo dużo. Mogą to być bale maturalne, uroczyste zakończenie roku, zabawa taneczna itd. W każdym z tych przypadków różny będzie zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły za bezpieczeństwo uczestników, dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX