Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy przez lekarza a błąd medyczny - OpenLEX

Liszewska Agnieszka, Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy przez lekarza a błąd medyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy przez lekarza a błąd medyczny

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę nieudzielenia pomocy przez lekarza w kontekście błędu medycznego. Zdefiniowano pojęcie błędu w sztuce medycznej, przesłanki odpowiedzialności karnej za popełnienie błędu w sztuce medycznej, przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie oraz wyłączenie przestępności nieudzielenia pomocy przez lekarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?