Kwiatkowska Monika, Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii, klauzula dobrego Samarytanina

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii, klauzula dobrego Samarytanina

Błędy medyczne pojawiają się tam, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne. Podczas pandemii SARS-CoV-2 zmniejszyła się ilość błędów medycznych związanych np. z planowymi zabiegami, które w ostatnim czasie były odwoływane, natomiast pojawiły się błędy medyczne związane m.in. z leczeniem i diagnostyką COVID-19, a także z leczeniem pozostałych chorób w warunkach pandemii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX