Jackowski Szymon, Kamińska Anna, Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych - zagadnienia ogólne

Proces budowlany, abstrahując od kwestii techniczno-budowlanych, jest skomplikowanym i dynamicznym ciągiem zdarzeń, w którym występują niejednokrotnie różnego rodzaju zależności prawne związane z wielkością inwestycji, ilością zaangażowanych podmiotów. Jednym z podmiotów zaangażowanych w inwestycje jest wykonawca, który w zakresie przyjętych na siebie obowiązków ponosi odpowiedzialność na tym tle w stosunku do innych uczestników procesu budowlanego i podmiotów trzecich. Autor w komentarzu koncentruje się na odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z umowy o roboty budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX