Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność wydawcy karty płatniczej za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą

Przedmiotem niniejszego komentarza praktycznego jest odpowiedzialność wydawcy karty płatniczej za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą. Znajduje się w nim również opis mechanizmów mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takiej transakcji oraz obowiązki informacyjne posiadacza karty płatniczej, których celem jest jak najszybsze poinformowanie wydawcy karty płatniczej o zaistnieniu nieautoryzowanej transakcji, a także wzmianka o mechanizmie tzw. silnego uwierzytelnienia posiadacz karty. Centralnym punktem niniejszego komentarza jest opis uregulowania znajdującego się w art. 46 ustawy o usługach płatniczych, który statuuje zasadę zgodnie z którą to wydawca karty płatniczej obowiązany jest zwrócić posiadaczowi karty płatniczej kwotę nieautoryzowanej transakcji. W komentarzu opisano również problematykę zwrotu kwoty transakcji autoryzowanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?