Różycki Karol, Goettel Aleksy, Odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców za zobowiązania podatkowe podatnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców za zobowiązania podatkowe podatnika

Komentarz stanowi analizę problematyki odpowiedzialności spadkobierców i zapisobierców za zobowiązania podatkowe podatnika. Autor wskazuje w nim m.in. na istotę odpowiedzialności podatkowej w ramach następstwa prawnego, zakres odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, tryb postępowania organu podatkowego w przypadku następstwa prawnego, obowiązek zawiadamiania spadkobierców o postępowaniu podatkowym wobec spadkodawców oraz odpowiedzialność zapisobiercy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX