Matusiakiewicz Łukasz, Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Tradycyjne rozumienie podatnika jako dłużnika w prawie podatkowym wiąże się m.in. z tym, że na ogół jest to podmiot zindywidualizowany. Tymczasem, w niektórych sytuacjach dochodzi do tzw. wielości podmiotów zobowiązanych, choć występuje jednocześnie jedno świadczenie. Odpowiedzialność solidarna dłużników jest instytucją chroniąca interesy wierzyciela, w tym Skarbu Państwa, gdyż ułatwia realizację wierzytelności. Przepisy prawa podatkowego nie normują samodzielnie instytucji solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania, odsyłając w art. 91 Ordynacji podatkowej do prawa cywilnego. W niektórych przypadkach literalne stosowanie przepisów prawa cywilnego może jednak prowadzić do pewnych wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX