Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka za zobowiązania podatkowe - OpenLEX

Mariański Adam, Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka za zobowiązania podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka za zobowiązania podatkowe

Komentarz poświęcony jest odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka za zobowiązania podatkowe. Autor omawia w nim m.in. zakres odpowiedzialności (wraz z wyłączeniami), ograniczenie kwotowe odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka oraz odpowiedzialność w przypadku śmierci byłego małżonka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX