Biadun Dobrawa, Odpowiedzialność producenta za szkody wyrządzone przez produkt leczniczy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 7 lutego 2015 r.
Autor:

Odpowiedzialność producenta za szkody wyrządzone przez produkt leczniczy

Komentarz opisuje zasady odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez produkt leczniczy. Omówiono ogólne reguły bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za produkty wadliwe. Przedstawiono także odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie wytwarzania produktu leczniczego, wprowadzania go do obrotu i prowadzenia reklamy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX