Kozłowski Marcin, Odpowiedzialność pracownika kancelarii notarialnej za wyrządzone szkody i obowiązek zachowania tajemnicy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność pracownika kancelarii notarialnej za wyrządzone szkody i obowiązek zachowania tajemnicy

Niniejszy komentarz omawia status prawny pracownika kancelarii notarialnej. Porusza kwestie odpowiedzialności pracowniczej oraz obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i tajemnicy pracodawcy, a także dotyka zagadnienia związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX