Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe - OpenLEX

Nowak Ireneusz, Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

W potocznym znaczeniu odpowiedzialność występuje jako kategoria etyczna, bądź prawna. Według słownika języka polskiego rozumiana jest jako „konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenie za nie konsekwencji” . Pojęcie odpowiedzialności nie jest zdefiniowane w polskim prawie podatkowym, jedynie sformułowane są zasady odpowiedzialności poszczególnych kategorii podmiotów prawa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX