Odpowiedzialność oraz obowiązki i uprawnienia głównego księgowego oraz innych pracowników w jednostkach oświatowych - OpenLEX

Kusio-Szalak Iwona, Odpowiedzialność oraz obowiązki i uprawnienia głównego księgowego oraz innych pracowników w jednostkach oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2015 r.
Autor:

Odpowiedzialność oraz obowiązki i uprawnienia głównego księgowego oraz innych pracowników w jednostkach oświatowych

W niniejszym komentarzu omówione zostaną prawa i obowiązki głównych księgowych oraz dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie obowiązujących ustaw: o systemie oświaty, o rachunkowości, o finansach publicznych. Przedstawiony zostanie także podział kompetencji pomiędzy dyrektorem a głównym księgowym jednostki oświatowej oraz sposoby prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych. Wyjaśnione zostanie także, co oznacza złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumentach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX