Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych - OpenLEX

Nowocień Marta Anna, Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

Komentarz dotyczy przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawnych. Omówieniu podlega płaszczyzna praktyczna regulacji oraz orzecznictwo dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX