Lenczowska - Soboń Katarzyna, Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Etyki Lekarskiej za stosowanie niezgodnych z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej terapii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 maja 2022 r.
Autor:

Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Etyki Lekarskiej za stosowanie niezgodnych z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej terapii

W codziennej praktyce lekarskiej niemałym problemem może być podjęcie przez lekarza decyzji o stosowaniu metod, które nie są powszechnie przyjęte w praktyce lekarskiej. Rozwój medycyny często stawia lekarza przed koniecznością rozstrzygnięcia dylematu, czy stosować nowe metody lecznicze, nieznane lub rzadko praktykowane w kraju, czy lepiej ich zaniechać. Takim problemem może być (było) stosowanie homeopatii, medycyny chińskiej, czy też stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. Aby rozpocząć omawianie poniższego zagadnienia, należy wyjaśnić pojęcie czynności lekarskich, zakres swobody działania lekarza, kryteria oceny działania lekarza, problematykę odpowiedzialności zawodowej za stosowanie tego typu działań. Niniejszy komentarz nie uwzględnia problematyki eksperymentu medycznego (badawczego i leczniczego) ani kwestii związanych z odpowiedzialnością karną i cywilną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX