Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone przez pracodawcę mienie - OpenLEX

Król Arkadiusz, Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone przez pracodawcę mienie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone przez pracodawcę mienie

Niniejszy komentarz poświęcony jest analizie zasad odpowiedzialności pracowników za mienie powierzane im przez pracodawcę. Autor przeanalizował reguły odpowiedzialności w tym ułatwienia dla pracodawcy w dochodzeniu zapłaty. Zasady powierzenia mienia, w tym formę i sposób, tak aby uniknąć błędów po stronie pracodawcy. Dalej wskazano na ułatwienia dowodowe w procesie o zapłatę, opisano rodzaj mienia, który może być przedmiotem powierzenia. Komentarz opisuje również zasady odpowiedzialności pracowników w sytuacji zawarcia przez nich umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, w tym zasady konstruowania umowy oraz przesłanki odpowiedzialności pracowniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX