Soszyńska - Purtak Paulina, Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane przy zamówieniach publicznych, cz. II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane przy zamówieniach publicznych, cz. II

Komentarz dotyczy odpowiedzialności karnej na gruncie zamówień publicznych. Autor wskazuje najczęściej popełniane przestępstwa związane z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, których sankcje są przewidziane w kodeksie karnym. Jest to część druga postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX