Liszewska Agnieszka, Odpowiedzialność karna za następstwa zabiegu przerwania ciąży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 26 stycznia 2021 r.
Autor:

Odpowiedzialność karna za następstwa zabiegu przerwania ciąży

Komentarz porusza problematykę zróżnicowania odpowiedzialności karnej lekarza za skutki zabiegu przerwania ciąży. Uwzględniono odpowiednio przesłanki odpowiedzialności w zależności od legalności bądź nielegalności przeprowadzonego zabiegu aborcji. Przedstawiono w szczególności skutki prawne dla lekarzy w przypadku spowodowania śmierci kobiety albo uszczerbku na jej zdrowiu jako następstwa legalnie wykonanego zabiegu aborcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX