Jaworowicz-Rudolf Agnieszka, Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor:

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska

Komentarz poświęcony jest występowaniu odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. Autorka opierając się na kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń i innych aktach prawnych prezentuje różne rodzaje przestępstw i wykroczeń. Znaczna część artykułu została poświęcona ciekawemu zagadnieniu odpowiedzialności zbiorowej oraz Konwencji o Prawnokarnej Ochronie Środowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX