Lorencka-Mierzwińska Joanna, Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W komentarzu omówiono przepisy ustawy z 9.06.2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – dalej u.w.r.n., które 1.09.2022 r. zastąpiły dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich dalej – u.p.s.n.s. Głównym założeniem ustawy jest skuteczność resocjalizacji, która ma być osiągnięta poprzez intensyfikację wspierania nieletnich w walce o powrót do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z przepisami prawa. Na potrzeby niniejszego komentarza zostały omówione wyłącznie zmodyfikowane regulacje mające zastosowanie także na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy oraz instytucje, które stanowią novum w procesie wspierania i resocjalizacji nieletnich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX